V Tebe věřím

V tebe věřím, v tebe doufám, tebe miluji, tobě se klaním, blažená Trojice, jeden Bože. Smiluj se nade mnou nyní i v hodinu smrti mé a spas mě!

(odpustky 300 dní)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz