Oltáře a výzdoba kostela

Oltář v katolickém prostředí je kultovní místo, které je vyčleněno ze světského užívání čistě pro potřeby kultu. Oltář, na kterém je sloužena Mše svatá svým významem připomíná tyto věci: Krista samého, Kristův hrob, plátna na oltáři znamenají zakrytí Kristovi nahoty, stůl poslední večeře a kříž. Dále pro uložené ostatky mučedníků i mučednický hrob a propojení církve vítězné s bojující. Vše to se snoubí s v každém katolickém oltáři. V dřívějších dobách se sloužila Mše svatá krom hlavního oltáře i u bočních oltářů a proto je vedlejších oltářů v kostele u sv. Michala velké množství. Zde, v jednotlivých podkategoriích se jim budeme věnovat pozorněji.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz