Růže číslo 2

Úmysl k růženci pro tento měsíc:   Za odvrácení satanských útoků na církev.

Duše č. 1 se modlí   Kterého jsi Panno z Ducha svatého počala.

Duše č. 2 se modlí:    Se kterým jsi Alžbětu navštívila.

Duše č. 3 se modlí:    Kterého jsi v Betlémě porodila.

Duše č. 4 se modlí:    Kterého jsi v chrámě obětovala.

Duše č. 5 se modlí:    Kterého jsi v chrámě nalezla.

Duše č. 6 se modlí:    Který z mrtvých vstáti ráčil.

Duše č. 7 se modlí:    Který na nebe vstoupiti ráčil.

Duše č. 8 se modlí:    Který Ducha svatého seslati ráčil.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz