Růže číslo 2

Úmysl k růženci pro tento měsíc:   Za klérus věrný Tradici.

Duše č. 1 se modlí   Kterého jsi v Betlémě porodila.

Duše č. 2 se modlí:    Kterého jsi v chrámě obětovala.

Duše č. 3 se modlí:    Kterého jsi v chrámě nalezla.

Duše č. 4 se modlí:    Který z mrtvých vstáti ráčil.

Duše č. 5 se modlí:    Který na nebe vstoupiti ráčil.

Duše č. 6 se modlí:    Který Ducha svatého seslati ráčil.

Duše č. 7 se modlí:    Který tě na nebe vzíti ráčil.

Duše č. 8 se modlí:    Který tě na nebi korunovati ráčil.

Duše č. 9 se modlí:   Který se za nás krví potiti ráčil.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz