Růže číslo 2

Úmysl k růženci pro tento měsíc:   Za rychlý duchovní růst členů našeho bratrstva.

Duše č. 1 se modlí   Kterého jsi v chrámě nalezla.

Duše č. 2 se modlí:    Který se pro nás krví potil.

Duše č. 3 se modlí:   Který byl pro nás krutě bičován.

Duše č. 4 se modlí:   Který za nás trním korunován býti ráčil.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz