Růže číslo 2

Úmysl k růženci pro tento měsíc:   Za nové spolupracovníky u sv. Michala.

Duše č. 1 se modlí   Který byl pro nás krutě bičován.

Duše č. 2 se modlí:    Který za nás trním korunován býti ráčil.

Duše č. 3 se modlí:   Který  za nás těžký kříž nésti ráčil.

Duše č. 4 se modlí:   Který za nás ukřižován býti ráčil.

Duše č. 5  se modlí:   Kterého jsi Panno z Ducha svatého počala.

Duše č. 6 se modlí:    Se kterým jsi Alžbětu navštívila.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz