Růže číslo 1

Úmysl k růženci pro tento měsíc:   Za duchovní povolání členů našeho společenství u sv. Michala.

Duše č. 1 se modlí   Který  za nás těžký kříž nésti ráčil.

Duše č. 2 se modlí:    Který za nás ukřižován býti ráčil.

Duše č. 3 se modlí:    Který z mrtvých vstáti ráčil.

Duše č. 4 se modlí:    Který na nebe vstoupiti ráčil.

Duše č. 5 se modlí:    Který Ducha svatého seslati ráčil.

Duše č. 6 se modlí:    Který tě na nebe vzíti ráčil.

Duše č. 7 se modlí:    Který tě na nebi korunovati ráčil.

Duše č. 8 se modlí:    Který jsi Panno z Ducha svatého počala.

Duše č. 9 se modlí:    Se kterým jsi Alžbětu navštívila.

Duše č. 10 se modlí:  Kterého jsi v Betlémě porodila.

Duše č. 11 se modlí:  Kterého jsi v chrámě obětovala.

Duše č. 12 se modlí:  Kterého jsi v chrámě nalezla.

Duše č. 13 se modlí:  Který se za nás krví potiti ráčil.

Duše č. 14 se modlí:  Který pro nás bičován býti ráčil.

Duše č. 15 se modlí:  Který za nás trním korunován býti ráčil.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz