Ke cti nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice je pramen a počátek všeho. Bůh Otec je ten, který je. On je Bytí, on je svým Bytím. Od své přirozenosti plodí Slovo, které v čase přijalo tělo z Marie Panny. Ono Slovo je náš spasitel Pán Ježíš. Bůh Otec a Bůh Syn se vzájemně obdarovavají láskou, která je dokonalým odevzdáním se sama sebe druhému. Ta láska je tak dokonalá, že je samostatnou osobou v Trojici. Je to Duch svatý. Je tedy jeden Bůh, jedno Božství, ale tři Osoby. Nejsou tři bohové a ani jeden bůh s trojí maskou. Bůh je: Otec - Stvořitel, Syn (Slovo) - Vykupitel a Duch Svatý - Posvětitel. Pouze k Trojjedinnému Bohu a zvlášť i jednotlivým osobám Nejsvětější Trojice se můžem klanět.  Pouze Nejsvětější Trojici i každé osobě Trojice zvlášť též přísluší nejvyšší úcta, kterou jsme Bohu, jako tvorové povinni.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz