Zásvětná modlitba neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ó Maria, Panno mocná a Matko milosrdenství, Královno nebeská a Útočiště hříšníků, tvému neposkvrněnému Srdci se zasvěcujeme. Zasvěcujeme ti své bytí i celý svůj život, vše, co máme, vše, co milujeme, vše, co jsme. Tobě zasvěcujeme své tělo, své srdce, své duše, svůj domácí krb, své rodiny i svou vlast. Chceme, aby všechno, co je v nás i kolem nás, patřilo tobě a bylo účastno dobrodiní tvého mateřského požehnání. Aby pak toto naše zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes u tvých nohou, ó Maria, svůj křestní slib i předsevzetí, která jsme učinili při svém prvním svatém přijímání. Zavazujeme se, že budeme vždy neohroženě vyznávati pravdy svaté víry a žíti jako dobří katolíci, úplně se podřizujíce všem nařízením svatého Otce a biskupů, kteří jsou s ním spojeni. Zavazujeme se, že budeme zachovávati přikázání Boží i církevní, zvláště, že budeme světiti neděli a zasvěcené svátky. Zavazujeme se, že podle své možnosti budeme ve svém životě vykonávati útěchyplné úkony křesťanského náboženství, hlavně že budeme často přistupovati ke svatému přijímání. Konečně ti slibujeme, ó slavná Matko Boží a něžná Matko nás lidí, že se postavíme celým srdcem do služeb tvé požehnané úcty, abychom tak urychlili a zabezpečili království tvého neposkvrněného Srdce a tím i království Srdce tvého klaněníhodného Syna ve svých duších i v duších všech svých bratří, ve své drahé vlasti i v celém světě na zemi i na nebi. Amen. (Odpustky 3 léta)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz