Růže

Růže je základní buňka růžencového bratrstva. Počet duší v jedné růži odpovídá staletími prověřenému počtu desátků růžence, tedy 15. Po otevření podkategorie Růže 1 až Růže xx se dozvíte, jaká z duší se má modlit jaký desátek.

Historie úmyslů:

08.   2019 -  Za nejlepší a nejhorší duši z očistce, na kterou nikdo nemyslí.
07.   2019 -  Za klérus věrný Tradici.
06.   2019 -  Za rodiny bývalých členů našeho bratrstva.
05.   2019 -  Za odvrácení satanských útoků na církev.
04.   2019 -  Za pana biskupa Kročila.
03.   2019 -  Za rodiny členů našeho bratrstva.
02.   2019 -  Za oba bohoslovce našeho bratrstva.
01.   2019 -  Za nové spolupracovníky u sv. Michala.
12.   2018 -  Za uzdravení osoby ležící v komatu.
11.   2018 -  Za rychlý duchovní růst členů našeho bratrstva.
10.   2018 -  Za dobrou volbu životního stavu a jeho zdařilou realizaci.
09.   2018 Za našeho bohoslovce.
08.   2018 -  Za zemřelou slečnu Vítěslavu.
07.   2018 -  Za požehnání rodin členů bratrstva.
06.   2018 -  Za rozšíření našeho bratrstva o další růži.
05.   2018 -  Za pokorné a vzdělané chrámové hudebníky.
04.   2018 -  Za dostatek poctivých, vzdělaných a zbožných kněží.
03.   2018 -  Za odstranění liturgických nešvarů v církvi.
02.   2018 -  Za obrácení prezidenta České Republiky.
01.   2018  - Za duchovní povolání členů našeho společenství u sv. Michala.
12.  2017  -  Za rodiny členů našeho bratrstva.
11.   2017 -    Za novou vládu České Republiky.
10.   2017 -    Za povolení svatého přijímání v kleče a do úst i v těch místech, kde jej duchovní odmítají, v rozporu s platným učením církve, takto podávat.
9.     2017-    Za pokoj mezi katolíky.
8.     2017 -   Za rozšíření počtu aktivních a zbožných věřících u sv. Michala v Brně.
7.     2017 -   Za obrácení rodičů a sester s rodinami.
6.     2017  -  Za Boží ochranu před válkou, pronásledováním křesťanů a jinými pohromami.
5.     2017  -  Za ochranu kněží, biskupů a kardinálu, kteří jsou věrní Tradici.
4.    2017  -  Za rodiče a celou rodinu.
3.    2017 -   Za pokojnou činnost u sv. Michala a hojnější tělesnou i duchovní účast návštěvníků Mší svatých.
2.    2017 -   Za rozšíření možnosti vysluhování svátostí v tradičním ritu.
1.    2017 -   Za uzdravení milované osoby.
12.  2016 -   Za obnovu posvátné liturgické hudby.
11.  2016 -   Za nejlepší a nejhorší duši z očistce, na kterou nikdo nemyslí .
10.  2016 -   Za duše v očistci.
9.    2016 -   Za obrácení, uzdravení a spásu našich drahých i nepřátel.
8.    2016 -   Za duchovní i fyzickou obranu Evropy před teroristy.
7.    2016 -  Za navrácení obvyklého způsobu Svatého přijímání v kleče a do úst.
6.    2016 -  Za svatý život všech členů bratrsva podle Boží vůle, a za přilnutí srdcem nerozděleným ke Kristově a Mariině lásce.
5.    2016 -  Za křesťanskou Evropu, za obrácení všech obyvatel Evropy na katolickou víru.
4.    2016 -  Za nová kněžská povolání, a aby nám Bůh ráčil dát dobré a svaté kněze.
3.    2016  - Za konec vlády antikřesťanských vládců a příchod království Ježíše Krista na zem.
2.    2016  - Za obrácení muslimských teroristů a za požehnání potíraných křesťanů.
1.    2016  - Za prohloubení duchovního života a za čistotu víry i mravů katolické mládeže.
12. 2015 - Za duchovní a světskou vrchnost, aby se na všech místech usadili Kristovi bojovníci za pravou katolickou společnost, nauku Církve i její výklad, zakořeněný v tisícileté tradici a moudrosti, a za návrat království Krista Krále do lidských srdcí a lidské společnosti.
11. 2015 - Za propuštění zajatého Čecha v Lybii.
10. 2015 - Za pravověrný průběh a ukončení synodu o rodině a za zastavení přílivu islámských imigrantů do Evropy.
9.   2015 -  Za obnovu církve a společnosti skrze svatá manželská povolání.
8.   2015 - Za pronásledované křesťany a obrácení nepřátel církve.
7.   2015 - Za mír ve světě.
6.   2015 - Za konec zhoubného vlivu libaralismu, modernismu a subjektivismu na církev.
5.   2015 - Za obrácení syna a manžela.
4.   2015 - Za záchranu města Teplic před islámskou invazí.
3.   2015 - Za křesťanskou Evropu a porážku radikálního islámu a Islámského státu.
2.   2015 - Za jasnou odpověď v důležitém rozhodování.
1.   2015 - Za jednotu ve víře a hojnost Božího požehnání.
12. 2014-  Za vytržení všech duší z područí Satanova a jejich obrácení k věčné Boží lásce.
11. 2014 - Za duchovní i tělesný rozkvět našeho bratrstva.
 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz