Modlitba sv. Jana z Damašku

Pozdravuji tě, ó Maria, tys naděje křesťanů. Příjmi zkroušenou prosbu hříšníka, jenž tě něžně miluje, tebe hluboce ctí a v tebe skládá všechnu naději svého spasení. Tys mi dala život, tys mi vrátila milost svého syna, tys jistou zárukou mé spásy. Prosím tě, zbav mne tíže mých hříchů, rozptyl temnoty mé mysli, vypuď ze srdce mého všechny pozemské náklonosti, přemoz pokušení mých nepřátel a tak veď můj život, abych mohl dojíti tvou pomocí a pod tvým vedením věčné blaženosti v nebesích.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz