Svatí vnějšího pláště budovy kostela sv. Michala v Brně

Všechna výzdoba v letitých a posvátných prostor není nahodilou věcí, ale je určena k tomu, aby byl člověk poučen. Sochy světců jasně ukazují na to, jaké spiritualitě je kostel zasvěcen a nebo jaké světce naši předci ve svých problémech prosili o přímluvu. Kostel Sv. Michala je obklopen sochami svatých, jejihž život a smrt plně ukazují na následování Pána Ježíše Krista. Nám velmi často jména těchto světců nic neříkají, ani jejich atributy a mnohdy ani jejich následování Krista nás nepřitahuje. Zde, na podstránkách naleznete pozvání k poodhalení příběhů světců, jejihž sochy jsou na vnějším plášti kostela sv. Michala. Jedná se o svaté: sv. Cyrila a sv. Metoda, sv. Ludmily a sv. Václava, sv. Iva a sv. Floriána, sv. Jana Křtitele a sv. Vincence z Ferrary, sv. Aloise a sv. Jana Nepomuckého, archanděla Michaela, sv. Hyacinta, sv. Tomáše a sv. Dominika.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz