Upřímná láska k bližnímu

Lásku (mějte) bez klamu! Nezáviďte zlo, ale přidržujte se toho, co je dobré! V Bratrské lásce se milujte navzájem, v uctivosti předcházejte jeden druhého! V horlivosti nebuďte liknaví: duchem buďte ochotní, sloužíce Pánu! V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, na modlitbách vytrvalí! S věřícími se v jejich potřebách sdílejte, pohostinství ochotně prokazujte! (Řím. 12, 9 - 13)

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz