Modlitba sv. Efrema 1

Ó neposkvrněná a dokonale čistá Panno Maria, Matko Boží, Královno všeho tvorstva, nejdobrotivější naše Paní! Tys vyvýšena nade všechny světce, tys jedinná naděje patriarchů a radost svatých. Tys nás usmířila s Bohem. Tys jedinná obhájkyně hříšníků, bezpečný přístav všech trosečníků. Tys útěcha světa, výkupné zajatých, radost chorých, potěšení zarmoucených, útočiště a spása všeho světa.

Ó vznešená kněžno, Matko Boží, přikryj nás křídly milosrdenství svého a slituj se nad námi! Nemáme jiné naděje než tebe, Panno nejčistší! Svěřili jsme se tobě a zasvětili se službě tvé. Ježto nosíme jméno služebníků tvých, nedopusť, aby nás Satan strhl do pekla. 

Ó neposkvrněná Panno, Jsme pod ochranou tvou. Proto se utíkáme jen k tobě. Prosíme tě, nedopusť, aby nás tvůj Syn rozhněvaný pro naše hříchy vydal do moci ďáblovy. 

Ó milostiplná, osvěť můj rozum, rozvaž můj jazyk, aby pěl chvály tvé a především pozdravení andělské, tebe tak důstojné. Pozdravuji tebe, pokoji, radosti, spáso a útěcho celého světa. Pozdravuji tě, největší zázraku světa, ráji blaženosti, bezpečný přístave všech ohrožených, studno milostí, prostřednice mezi Bohem a lidmi.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz