Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí svatý růženec

V soukromém zjevení blahoslavenému Alanu de Roche, přislíbila Panna Maria těm, kdož se modlí sv. růženec toto:

1) Kdo mi bude věrně sloužit recitací svatého růžence, obdrží mimořádné milosti.

2) Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti všem, kdo recitují růženec oddaně.

3) Růženec bude velmi mocnou zbraní proti peklu. Zničí neřest, osvobodí od hříchu a rozptýlí bludy.

4) Růženec způsobí, že ctnost a dobrá díla budou vzkvétat, a získá lidstvu nejhojnější Boží milosrdenství, nahradí v srdcích lásku ke světu láskou k Bohu a povznese lid, aby toužil po nebeských a věčných dobrech. Ó, jak jen se duše tímto prostředkem posvětí!

5) Ti, kdož se mi skrze růženec svěří, nezahynou.

6) Ti, kdo budou recitovat můj růženec zbožně a rozvažovat přitom o jeho tajemstvích, nebudou stiženi neštěstím a nezemřou špatnou smrtí. Hříšník se obrátí, spravedlivý poroste v milosti a získá zásluhy pro věčný život.

7) Ten, kdo bude mít pravou oddanost k mému růženci, nezemře nezaopatřen svátostmi církve.

8) Ti, kdo věrně recitují růženec, budou mít za svého života i ve smrti světlo Boží a velké množství jeho milosti. V okamžiku smrti budou mít účast na zásluhách svatých v ráji.

9) Rychle osvobodím z očistce duše,  jež jsou oddány mému růženci.

10) Pravé děti mého růžence se budou v nebi těšit velké slávě.

11) Oč v růženci požádáš, to obdržíš.

12) Všichni, kdož propagují posvátný růženec, obdrží ode mne pomoc ve svých potřebách.

13) Od svého božského Syna jsem získala, že všichni obhájci růžence budou mít během svého života a v hodině smrti za své přímluvce celý nebeský dvůr.

14) Všichni, kdo recitují růženec, jsou mé děti a bratři mého jedinného Syna Ježíše Krista.

15) Oddanost mému růženci je velkým znamením předurčení.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz