Vyznání víry

Víra je základem náboženského života. "Spravedlivý z víry živ jest." Ony pravdy, které apoštolové vyznávali a za které oni a tisíce mučedníků obětovali život, ty pravdy smíme i my vyznávati, a tímto vyznáním se vžijeme do svaté víry, vkořeníme duši svou v ni a z ní zase čerpáme sílu a život. 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz