Zdrávas, Královno

Latinský text:

Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.


Překlad 1953 používaný bratrstvem:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, který jest požehnaný plod života Tvého, nám po tomto putování ukaž. Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

 

Moderní - dnes nejrozšířenější překlad:

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přivětivá,ó přesladká Panno, Maria! 

Církevní schválení uděleno dne 5. 7 1990 Františkem Vaňákem, arcibiskupem olomouckým.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz