Zaslíbení božského Srdce Páně

Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu a požehnám všem jejich podnikům.

Budu jim útěchou ve všech trampotách. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství. Vlažní dosáhnou bývalé horlivosti a duše horlivé dospějí v przku vysoké dokonalosti. Zachráním před věčným zahynutím ty, kteří opravdovou pobožností k mému Srdci budou naplněni a jemu zasvěcení: mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm proti všem úkladům nepřátelským, zvláště pak v hodinu poslední. Jména těch, kteří rozšiřují úctu k mému Srdci, vepíši do něho a nikdy nevymaži.

Zdroj požehnání vyliji na domy, kde bude obraz mého Srdce uctíván: rozdvojené spojím a rodinám udělím pokoje.

Budu chránit rodiny v jakékoliv bídě postavené, jen když se s důvěrou na mne obrátí. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i srdce nejzatvrzelejší.

Dám milost vytrvání těm, kteří po devět prvních pátků přistoupí ke stolu Páně.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz