Milosrdné skutky tělesné a duchovní

Tělesné:

Hladové sytiti, žíznivé napájeti, nahé odívati, pocestné do domu přijímati, nemocné navštěvovati, zajaté osvobozovati, mrtvé pohřbívati.

 

Duchovní:

Napomínati hřešící, nevědomé učiti, pochybujícím dobře raditi, zarmoucené těšiti, křivdy trpělivě snášeti, ubližujícím ochotně odpouštěti, za živé i mrtvé se modliti.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz