V utrpení

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil! Těžce dolehla na mne Tvá ruka. Jsi skrytý Bůh. Mé oko Tě již nevidí. Jako temný mrak leží utrpení mezi Tebou a mnou. - A přece ta ruka trestající je Tvá ruka otcovská. Působí bolest, aby léčila, pokořuje, aby vyvíšila. Zbav mě pyšného sebevědomí, abych nespoléhal na vlastní sílu. Dej, abych poznal svou bezmocnost, otevřel své srdce Tvé milosti, měl porozumění pro utrpení druhých, byl k nim dobrý a ochotně jim pomáhal. Dej mi sílu, abych svou bolest snášel tak, aby mi byla požehnáním. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz