Modlitba opata Celleského Raymunda Jordana

Táhni mne k sobě, Maria Panno, abych běžel po vůni tvých ctností. Táhni mne, ježto mne zdržuje břímě mých hříchů a zloba mých nepřátel. Jako nikdo nemůže přijíti k tvému Synu, jestli ho nepřitáhne Otec věčný, tak se osměluji říci, že nikdo nepříjde k němu, jestli ty jej nepřitáhneš svými svatými prosbami. Ty učíš pravé moudrosti, vyprošuješ milost hříšníkům jako jejich obhájkyně, slibuješ věčnou slávu svým ctitelům jako strážkyně pokladu milostí. Tys nalezla milost u Boha, nejsladší Panno, ježto jsi byla uchráněna dědičné viny, byla plna Ducha Svatého a počala Syna Božího. Všechny tyto milosti neobdržela jsi, nejpokornější Maria, jen pro sebe, nýbrž také pro nás, abys nám mohla pomáhati ve všech našich potřebách. A také to činíš. Pomáháš spravedlivým, zachovávajíc je v milosti Boží, pomáháš hříšníkům, uvádějíc je k milosrdenství Božímu: pomáháš umírajícím, chráníc je před nástrahami Satana a staráš se o ně i po smrti, přijímajíc jejich duše a uvádějíc je do království blažených. 

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz