Smysl lidského života

Člověk je stvořen, aby chválil Boha, Pána svého, jej miloval, jemu úctu vzdával a jemu sloužil, a tím spasil svou duši. Ostatní věci na povrchu zemském jsou stvořeny, aby sloužily člověku a aby mu pomáhaly ve snaze o cíl, pro který je stvořen.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz