Církevní přikázání

1. Zasvěcené svátky světiti.

2. V neděle a zasvěcené svátky celou mši svatou zbožně slyšeti.

3. Alespoň jednou za rok se zpovídati a Svátost oltářní přijímati, a to v čas velikonoční.

4. Ustanovované posty zachovávati.

5. V době adventní a postní se tanečních zábav nezúčastniti.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz