Jan Sobieski

Když roku 1683 Jan Sobieski, hrdinný král polský, se chystal k boji proti Turkům (mohamedánům) u Vídně, neopomenul navštíviti posvátná místa mariánská v Polsce a poslati jim milodary ke cti Rodičky Boží, pomocnice křesťanů. Na cestách těch míval s sebou vždy svatý růženec. V Krakově pořádal a vedl sám veřejný průvod, aby vyprosil na Panně Marii vítězství katolickým vojskům. Dne 12. září byl se svými lidmi na Lysé Hoře u Vídně. V neveliké kapličce posluhoval kapucínskému knězi blahoslavenému P. Marku de Avianovi, přijal svaté svátosti, a odporučiv se ochraně Rodičky Boží, odešel k válečným sborům a povzbudil je takto: "Bratři, pojďte mužně vpřed, poněvadž Matka Boží bude s námi! Za heslo pak budiž vám: Maria, Maria." Po malé chvíli začal vražedný boj u města Vídně. Polákům se nedařilo dobře, poněvadž měli proti sobě mocnějšího nepřítele i neschůdnější půdu. Třikráte vyrazili na Turky z výšin Dornbašských a třikráte byli odraženi. Již se mnohým zdálo, že s té strany nelze poraziti mocného nepřítele, ale král Jan vytrval důvěřuje v pomoc Matky Boží. Nový útok, který naporučil, zdařil se úplně. Turci byli poraženi a moc jejich u Vídně na dlouho zlomena. Divno, povšimnutí hodno jest, že v Krakově týž den a čas v průvodě městem nosili obraz panny Marie Růžencové!

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz