Princ Rohan Chabot z Lyonu

Když císař Napoleon I. byl na vrcholu moci a slávy, vzal s sebou jednoho z dvořanů na divadlo. Představení samo císaře mnoho nezajímalo, proto se bavil pozorováním ne herců, nýbrž diváků. Díval se také na svého dvořana, prince Rohana Chabota z Lyonu, a to dlouhou dobu. Princ Rohan totiž měl pod rouchem schovanou pravici a přebíral jí zrnečka modle se na růženci. Když to císař poznal, vzchopil se náhle a chytil prince za ruku.  S počátku domníval se zbožný jinoch, že se mu mocnář vysměje a snad i ze služby propustí za to, že místo divadla hleděl si růžence. Než proto přece růženec nepustil ani neskryl a dal ho na rozkaz císaři. Napoleon se nezlobil, ale mladého prince pochválil a řekl: "Vidím, že jste nad ubohé toto divadelní představení vysoce povznesen. Máte dobrého ducha, a zachováte- li si jej, uvidíte, že z vás bude jednou řádný muž. Domodlete se jen svatý růženec, já vám překážeti nebudu." Divná věc! Slova Napoleonova byla jako prorocká. Princ Rohan vstoupil totiž do kněžského semináře, stal se horlivým knězem, v Besanconu arcibiskupem a apoštolem celé krajiny.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz