Obnova křestního slibu

Bože můj, děkuji Ti, že se mi dostalo svatého křtu. Odříkám se znova ďábla i všech skutků jeho i veškeré nádhery jeho. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. Věřím i v Ducha Svatého. Věřím všemu, čemu učí svatá Církev katolická. V této víře chci žíti i zemříti. Trojjediný Bože, Tobě žiji, Tobě umírám, Tvůj jsem živ i mrtev. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz