Anděl Páně

Latinská verse:
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; R. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria...
V. Ecce ancilla Domini. R. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria...
V. Et Verbum caro factum est. R. Et habitavit in nobis. Ave Maria...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
 
 
 
 
Doslovná česká verse užívaná bratrstvem:
Anděl Páně zvěstoval Marii a Ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria...
I řekla Maria: "Aj, já dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého." Zdrávas Maria...
A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria...
K. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
V. Abychom se stali hodni zaslíbení Kristových.
Modleme se. Milost svou, prosíme, Pane rač v mysl naši vlíti, abychom, andělským zvěstováním vtělení Krista, Syna Tvého, poznavše, skrze umučení a kříž jeho k slávě vzkříšení přivedeni byli. Skrze tého Krista, Pána našeho. Amen.
 
V době velikonoční, od bílé soboty so soboty před svátkem nejsvětější trojice, místo Anděl Páně se modlíme Raduj se, nebes Královno, vždy stoje, na památku, že Pán Ježíš vstal z mrtvých.
 
Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.
 
 
Český překlad, dnes většinově používaný v české církvi:
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.  Zdrávas, Maria...
K. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K. Modleme se:
 Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. L. Amen.

 

Církevní schválení uděleno dne 5. 7 1990 Františkem Vaňákem, arcibiskupem olomouckým.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz