Základní svaté pravdy, které musí každý znáti a věřiti

1. Jest jeden Bůh.

2. Bůh jest nejvýš spravedlivý. 

3. Jsou tři božské osoby.

4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.

5. Duše lidská je nesmrtelná.

6. Milostí Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz