Modlitba sv. Metoda

Tvé jméno, Matko Boží, oplývá všelikou milostí a všelikým požehnáním Božím. Obsáhla jsi toho, jenž je neobsáhlý a živila jsi toho, jenž sám všechno živí. Ten, jenž naplňuje nebe i zemi a je pánem všeho, ráčil potřebovati tebe, když přijímal od tebe tělo, jehož dříve neměl. Raduj se Matko a službnice Boží! Raduj se, raduj, neboť tvým dlužníkem je ten, jenž dává bytí všem tvorům. My všichni jsme dlužníci Boží, ale Bůh je dlužníkem tvým. Proto máš, nejsvětější Matko Boží, víc dobroty a víc lásky než všichni ostatní svatí a přede všemi máš v nebi přístup k Bohu jako jeho Matka. My, kdož velebíme tvé vznešenosti a víme, jak veliká je tvá dobrota, prosíme tě, aby ses rozpoměla na nás a na naší bídu. 

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz