Dopis Dr. Josefa Kellera

Dr Josef Keller píše: "Před nedávnem sedělo pohromadě několik pánů a bavilo se. Mezi nimi byl také jeden, jenž v očích tohoto světa byl přešťastný, ve skutečnosti však nešťastný. Za řeči pravil upřímně přede všemi přítomnými knězi, jenž seděl proti němu: "Věřte, důstojný pane, i já bych chtěl míti pevnou víru, ale nemohu jí nabýti?" - "Tak?" Podivil se duchovní, "nemáte víry? Prosím, modlívejte se svatý růženec!" Po těch slovech obrátil řeč jinam a nikdo nepřemýšlel o tom, co se právě stalo. - Za tři léta po té zábavě dostal zmíněný kněz dopis tohoto znění: "Důstojný pane faráři! Ještě se snad pamatujete, že jsem se asi před třemi lety ve společnosti Vaší Důstojnosti a některých světských pánů bez obalu přiznal, že svaté víry již dávno nemám. Tenkráte ráčil jste mi, důstojný pane, říci: "Prosím, modlívejte se svatý růženec!" Slova tak neočekávaná, s počátku mně i divná, nechtěla a nechtěla z mysli ven: bylo mi, jako byste mi pořád do uší křičel: "Prosím, modlívejte se svatý růženec!" S počátku jsem se proto mrzel, znenáhla jsem se v to vpravil a dnes upřímně dím, že bych byl celý nesvůj, kdybych se někdy svatý růženec nepomodlil. Za to však, důstojný pane faráři, mám už dnes pevnou, živou víru, jsem při tom nevýslovně šťasten a vykonávám rád všechny náboženské povinnosti.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz