Pod ochranu Tvou

Latinský text:

Sub tuum præsidium confugimus, sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.  Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo filio nos reconcilia, tuo filio nos commenda, tuo filio nos repræsenta.
 

Český text - užívaný členy bratrstva:
Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, Nezamítej naše prosby v potřebách našich, ale ode všeho zlého vysvoboď nás vždycky, slavná a požehnaná Panno, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. Se Synem svým rač nás smířiti, Synu svému rač nás poroučeti, k Synu svému rač nás přivésti.
Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.
 

Dnes používaný překlad:
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
Církevní schválení uděleno dne 5. 7 1990 Františkem Vaňákem, arcibiskupem olomouckým.
 
 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz