O milosrdnou lásku

Pane Ježíši Kriste, Tys nás miloval až k smrti a dals nám nové přikázání, abychom jeden druhého milovali, jako Tys nás miloval.

V. Pane, - nauč nás lásce, - jak jsi nám přikázal, abychom se milovali, - jako Tys nás miloval.

K. Kle, my všichni Tě nazýváme svým Pánem, všichni požíváme Tvé svaté tělo: pomáhej nám, kteří jsme sjednoceni s Tebou, abychom byli také sjednoceni s těmi, kteří jsou Tvoji. Pomoz nám, abychom se milovali navzájem jako děti jednoho Otce, které u jednoho stolu z jednoho chleba jedí. Dej, ať máme jeden pro druhého pohled lásky, dobré slovo a pomocnou ruku.

V. Pomoz nám, - abychom si navzájem sloužili a jeden druhému pomáhali.

K. Pane Ježíši Kriste, Tys šel s rozhodným vědomím vstříc svému utrpení. Svým ustrašeným učedníkům věnovals větší péči než sobě. Tys miloval i svého zrádce.

V. Ježíši, - zasej i v naše srdce tuto lásku, - abychom statečně nesli vlastní utrpení - a pro bídu jiných měli pochopení a soucit.

K. Prosíme Tě za všechny členy našeho společenství: za blízké i vzdálené, za mladé i  staré, za zdravé i nemocné, za radující se i zarmoucené, za horlivé i vlažné, za statečné i slabochy.

V. Pane, - požehnej nás všechny svým božským požehnáním! - Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz