Tobě chvála

Tobě chvála, tobě sláva, tobě díkůčinění na věky věkův, ó blažená Trojice!

(Odpustky 500 dní)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz