Tebe, Boha Otce

Tebe, Boha Otce nezrozeného, tebe, Syna jednorozeného, tebe Ducha Svatého Utěšitele, svatou a nerozdílnou Trojici, celým srdcem i ústy vyznáváme, chválíme a tobě dobrořečíme.

(Odpustky 500 dní)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz