Za děti před prvním svatým přijímáním

Božský spasiteli, dobrotivý příteli dítek, shlédni milostivě na děti naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání, a v této době je vezmi pod svou zvláštní ochranu. Osvěcuj jejich rozum, aby dobře pochopily pravdy spásy, aby je dobře uvážily a v paměti podržely. Uprav si jejich srdce za příjemný příbytek, očisť je ode všech zlých náklonností a návyků, vyzdob je svatými myšlenkami, povzbuzeními a předsevzetími. Uděl jim živou víru, pevnou naději a dokonalou lásku a naplň je vroucí touhou, aby Tě hodně přijaly a staly se  Ti podobnými. Dej, ať i rodiče jsou proniknuti vědomím důležitosti prvního svatého přijímání svých dětí a pomáhají jim v přípravě. Žehnej jim v dětech, aby jim byly útěchou a radostí v tomto životě a korunou na věčnosti. Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz