Za šťastnou hodinku smrti

Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme. Útočiště hříšníků, Matko umírajících, neopouštěj nás v hodinu smrti naší, nýbrž vypros nám upřímnou zkroušenost, dokonalou lítost, odpuštění našich hříchů, hodné přijetí nejsvětější Svátosti, posilu posledního pomazání, abychom se s důvěrou mohli postaviti s čistým srdcem a klidným svědomím před trůn věčného soudce, spravedlivého a milosrdného, jímž jest Syn Tvůj, Pán a Spasitel náš, jemuž čest a sláva na věky. Amen

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz