Mariánské modlitby

Mariánské modlitby by měly být součástí "modlitebního repertoáru" každého katolíka. Panna Maria je ta, která poznala Pána Ježíše ze všech lidí nejdokonaleji, jemu nejdokonaleji sloužila. Hledět na Krista očima Panny Marie a jejím srdcem vše rozmýšlet je cesta vedoucí ke Kristu. Společně s andělem tedy můžeme volat: "Buď zdráva milostí plná". Vše, co bylo na Pánu Ježíši tělesného přijal právě z Marie Panny. Panna Maria není bohyní, ale tou nejpokornější služebnicí Boží. Je matkou jak soudce a spasitele našeho Pána Ježíše Krista, tak i toho největšího zločince - hříšníka (to jsem já i ty).  Maria je tedy jak vzorem následování Pána Ježíše, tak též přímluvkyní nás, hříšníků u svého Božského Syna. Přimlouvá se za nás, protože jsme její děti, které miluje. Nebylo by rozumné nepřicházet s modlitbou ke svaté Panně, která nás společně vede za Kristem. 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz