Vzbuzení lítosti

Bože můj! Mám hříchy na sobě, zasluhuji trestů Tvých. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Od Tebe mám všechno dobré, miloval jsi mne až k smrti kříže, a já jsem Tě tolikrát urazil. Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíši, slituj se nade mnou. Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Pevně si umiňuji, že se opravdu polepším. Amen

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz