Znamení Kříže

Latinská verse: 

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. 

Česká verse:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

(Odpustky 100 dní)

 Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz