K Svaté rodině

Láskyplný Ježíši, Tys posvětil Svatou Rodinu svými nevýslovnými ctnostmi a svým příkladem domácího života: shlédni milostivě na naší rodinu, která před Tebou klečí a prosí o milost. Pomni, že tato rodina Tobě náleží, protože se zcela zasvětila Tvé službě. Chraň ji milostivě a vysvoboď ze všech nebezpečenství, pomáhej jí v nouzi a dej jí sílu, aby vždy následovala příkladu Svaté rodiny. Dej, aby po celý život setrvala věrně ve Tvé službě a ve Tvé lásce a jednou Tě věrně chválila v nebi.

Maria, láskyplná Matko, prosíme Tě o Tvou ochranu v pevné důvěře, že Tvůj Božský syn Tvou prosbu vyslyší.

I ty, slavný patriarcho, svatý Josefe, přispěj nám svou pomocí a předlož naše prosby Ježíši Kristu rukama Panny Marie.

Ježíši, Maria, Josefe, osvěcujte nás, pomáhejte nám, zachraňte nás. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz