Raduj se nebes Královno

Latinský text: 

Regina caeli, laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,Regina caeli, laetare, alleluia: 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Orémus:

Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. 

R. Amen.


Doslovný český text užívaný členy bratrstva:

Raduj se, nebes Královno Aleluja, jehož jsi nositi hodna byla, aleluja, povstal z hrobu, jakž pravil, aleluja, pros za nás Hospodina, aleluja.

K. Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja.

V. Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleuja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi zmrtvíchvstáním svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, svět oblažiti ráčil, uděl, prosíme, abychom skrze jeho Rodičku, Pannu Marii, dosáhli radosti věčného života. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.Nový český překlad, dnes hojně používaný:

Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja. Z mrtvých vstal, Matko , Ježíš tvůj, aleluja, u něho za nás oroduj, aleluja.

K. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleuja, 

L. Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleluja.

K. Modleme se:

Bože, vzkříšením svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí, na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. 

L. Amen

 

Církevní schválení uděleno dne 5. 7 1990 Františkem Vaňákem, arcibiskupem olomouckým.

 

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz