Za šťastnou cestu

Modleme se. Pane, Tys kdysi vedl národ izraelský Rudým mořem a Tvá hvězda ukazovala mudrcům cestu do Betlema. Prosíme Tě, buď i naší útěchou na všech cestách. V úpalu slunce buď nám stínem, v dešti buď nám přístřeším, v nebezpečenstvích buď nám ochranou. Popřej nám pokojnou cestu a klidný den. Provázeni jsouce Tvými svatými anděly, kéž dojdeme šťastně k cíli své cesty, bez pohromy se vrátíme do svého domova a jednou do přístavu věčné spásy. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

K. Vyjděme v pokoji.

V. Ve jménu Páně! Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz