O správné povolání

Bože, Otče nebeský, věčnou láskou jsi mě miloval prve, než povstal svět, a určil jsi cestu, na níž mám dosáhnouti svého životního cíle. Osvěť můj rozum, abych jasně poznal, co se shoduje s Tvou svatou vůlí a co prospěje mně i mým bližním ke spáse. Posiluj mou vůli, abych nastoupil tu cestu, kterou jsi mi ve své božské moudrosti určil, a pomáhej mi, abych vždycky na ní neodvratně setrval. Dej mi víru srdcí dětských, lásku srdcí mateřských, v jednání pak rozhodnost srdcí mužných a pomáhej mi svou milostí, aby všechny mé skutky sloužily Tvé cti, blahu mých bližních i mému vlastnímu časnému i věčnému štěstí. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz