Modlitba mnicha Mikuláše

Svatá Panno, Matko Boží, pomoz těm, kdo tě vzývají o pomoc. Obrať se k nám se svou mocí, neboť ten, jenž má všechnu moc, učinil tě všemohoucí na nebi i na zemi. Tobě není nic nemožno. Ty dovedeš i v zoufalcích probuditi naději ve spasení. Čím jsi mocnější, tím musíš býti milosrdnější. Obrať se k nám z lásky! Vím, Paní má, že jsi samá dobrota a že nás miluješ láskou, jež se nedá předstihnouti žádnou jinou láskou. Jak často mírníš hněv našeho Soudce, když nás chce již trestat! Všechny poklady Božího milosrdenství jsou ve tvých rukou. Ó neustaň nám udíleti dobrodiní: vždyť ustavičně hledáš příležitost, jak bys zachránila všechny ubohé a udělila jim všem své milosrdenství. Tvoje sláva vzroste, když tvou pomocí dojdou kajícníci odpuštění a po odpuštění nebe. Obrať se tedy k nám, abychom tě mohli jednou spatřiti v nebesích, neboť největší naší slávou je mimo Boha viděti a milovati tebe a žíti pod tvou ochranou. Ó vyslyš nás, neboť Syn tvůj chce tě poctíti tím, že ti neodepře nic, zač ho prosíš.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz