Sláva Otci i Synu

Latinská verse: 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saécula saeculórum. Amen. 

 
Česká verse:

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen

(Kdo tuto modlitbu vykoná zbožně ráno, v poledne a večer s úmyslem poděkovati nejsv. Trojici za vzácné dary a výsady, propůjčené blahoslavené Panně Marii, získává po každé odpustky 500 dní a plnomocné odpustky na konci měsíce, činí li to denně.)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz