Modlitba sv. Germana

Jediná moje Paní, jediná moje útěcho, kterou mi Bůh popřává, jediná nebeská roso, jež mírní mé bolesti, světlo mé duše, když jí obklopují temnoty, vůdkyně moje na mých cestách, sílo moje v mých slabostech, poklade můj v mé chudobě, léku můj na mé rány, útěcho má pro mé slzy, útočiště mé v mých bědách a naděje mé spásy, vyslyš mé prosby, slituj se nade mnou, jak náleží Matce Boha, jenž tak vroucně miluje lidi. Popřej mi, zač tě prosím, obrano a radosti naše! Učiň, abych byl hoden požívati s tebou nesmírné blaženosti, které ty požíváš v nebesích. Učiň Paní má, útočiště mé, živote můj, pomoci má, obrano má, sílo má, radosti má, naděje má, abych se dostal k tobědo nebe.  Vím, že budeš- li chtíti, můžeš mi to vymoci jako Matka Boží. - Ó Maria, ty máš všelikou moc, abys zachránila hříšníky a nepotřebuješ jiného pomocníka, protože jsi Matka pravého života.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz