Dr. Recamier

Slavný francouzský lékař Dr. Recamier, jehož jméno slavně znělo po veškeré Evropě byl ve vědě a zbožnosti výtečný. Při svých rozsáhlých pracích staral se nejen o svou vlastní duši, nýbrž i o duše svých drahých a modlíval se den jak den s celou rodinou nahlas před spaním. Růženec míval stále u sebe. Píše: "Když u některého nemocného léky nepomáhaly a má zkušenost byla v koncích, obrátil jsem se na Toho, jenž všechno vyléčí. Pracemi všecek jsa zanesen, nemíval jsem času na dlouhé modlitby: proto, by věc šla od ruky, obrátil jsem se na Marii Pannu a dělával to tak: Jel- li jsem k nemocnému, pomodlil jsem se dva desátky, bývalo mi to snadné a nebudil jsem tím pozornost. Že modlitby ty nebyly nadarmo, mám dosti důkazů!" Podivno jest, jak přiměl jakéhosi nemocného šlechtice, aby se dal zaopatřiti. Když ho totiž rodiče marně prosili, aby si dal zavolati kněze, upokojil je dr. Recamier tím, že ho poručil ochraně Panny Marie, a slíbil ustrašeným rodičům, že se zaň s rodinou pomodlí sv. růženec. Netrvalo dlouho a Maria pomohla! Nemocný si dal zavolati kněze, poděkoval lékaři a umřel klidně. 

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz