Ke křestnímu patronu

Svatý....., při svatém křtu jsem obdržel tvé jméno a byl svěřen tvé zvláštní ochraně. Prosím tě proto s důvěrou, abys mě chránil a nikdy neopouštěl. Odvrať ode mne svou mocnou přímluvou všechna nebezpečí duše a těla. Pomáhej mi, abych vždy kráčel po dobrých cestách a ze všech sil následoval tvého příkladu. Stůj při mně v hodině smrti a doveď mě k blaženému patření na Boha. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz