Pomni, předobrotivá Panno Maria

Pomni, předobrotivá Panno Maria, - že od věků nebylo slýcháno, - žes někoho opustila, - kdo se pod Tvou ochranu utíkal, - o pomoc Tě vzýval - nebo o přímluvu prosil. - Touto důvěrou povzbuzen, - k Tobě, Panno panen a Matko, spěchám, - k Tobě přicházím - a jako lkající hříšník stojím před Tebou. - Ó Matko Slova, neodmítej slov mých, - nýbrž slyš a vyslyš je milostivě. - Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz