Hlavní přikázání Páně

Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své a z celé mysli své a ze vší síly své! To je největší a první přikázání. Druhé pak je mu podobné: Miluj bližního svého jako sebe samého! (Mat. 22, 37, Mk. 12, 30)

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz