Králi věků

Králi věků, nesmrtelnému a neviditelnému, jedinnému Bohu budiž čest a sláva na věky věkův. Amen.

(Odpustky 500 dní)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz