Modlitba Viléma, biskupa Paříže

Ó Matko Boží, utíkám se k tobě a zapřísahám tě, nezapuzuj mne od sebe, neboť celá církev nazývá tě a velebí jako Matku milosrdenství. Tys Bohu tak drahá, že tě vždycky vyslyší. Tys nikdy neodepřela nikomu svou mateřskou lásku. Tvá nejlaskavější dobrota nepohrdla nikdy žádným sebe větším hříšníkem, když se ti doporoučel. Či by tě snad nazývala Církev neprávem nebo marně svou obhájkyní a útočištěm ubohých? Ó nikoliv! Kéž ti nikdy nezabrání mé viny plniti tvůj veliký úřad, jímž ses stala orodovnicí a prostřednicí pokoje, jedinou nadějí a nejbezpečnějším útočištěm ubohých. Nikdy se nesmí stát, aby Matka Boží, jež zrodila ku blahu celého světa pramen milosrdenství, odepřela svůj soucit některému ubožákovi, jenž se k ní utíká. Tvůj úřad záleží v tom, že zprostředkuješ pokoj mezi Bohem a lidmi. Pohni tě tedy ku pomoci mé tvůj veliký soucit, jenž je daleko větší než všechny moje viny.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz