Modlitba manželů

Všemohoucí, věčný Bože, Ty sám jsi ustanovil stav manželský k zachování lidského pokolení a ke vzájemné pomoci a útěše manželů. Ty sám jsi nás ve svátosti stavu manželského nerozlučně spojil, že již nejsme dva, nýbrž jedno tělo. Prosíme Tě s důvěrou, dej nám milost, abychom v tomto stavu svatě žili a vytrvali v lásce, trpělivosti, v pokoji a jednotě: abychom nic nečinili ani nepřipustili, co porušuje manželskou věrnost a čistotu, a nikdy neodepřeli dítěti vstup do života. Posilni nás, ať své děti vychováme v Boží bázni a v mravní čistotě a chráníme je před všemi svody i ode všeho zlého. Pane, dej, ať trpělivě snášíme protivenství života. Požehnej naší práci a našemu zaměstnání a uč nás moudře užívati pozemských darů. Pomáhej nám, abychom ve všem dobrém i zlém věrně stáli při sobě a svorně kráčeli cestou k nebi, a tam byli s Tebou věčně spojeni. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz